Zakelijk recht

Zakelijk recht, afspraak is afspraak

  • Indien een kabel of leiding tracé op particulier terrein komt te liggen is een zakelijk recht benodigd.

  • Visser & Smit Hanab brengt de benodigde zakelijke rechten in kaart en stuurt het ontwerp bij.

  • Een gespecialiseerde rentmeester zorgt voor het tot stand komen van het zakelijk recht.

  • Afspraken met grondeigenaren worden voor, tijdens en na de uitvoering nageleefd.