Vergunningen

Wij ontzorgen bij het verkrijgen van de vergunningen!

  • Bij de aanleg van kabels en leidingen zijn diverse vergunningen benodigd.

  • In de ontwerpfase is een instandhoudingsvergunning benodigd. Wij verzorgen hiervoor de afstemming met Gemeenten, Rijkswaterstaat, Provincies, Waterschappen en Wegbeheerders.

  • In de uitvoeringsfase worden de uitvoerings gerelateerde vergunningen geregeld. Bijvoorbeeld een vergunning voor een bouwterrein, een verkeersmaatregel, bemaling of grondsanering; geregeld.

  • Na aanvraag van de vergunning volgen wij de doorlooptijd op en geven toelichting aan het bevoegd gezag.

  • Specifieke maatregelen voortkomend uit de vergunningen worden verwerkt in het ontwerp en de uitvoeringsplannen.

Vergunningaanvraag dossier HDD boring. In enkelvoud!!