Process

Bij V&SH kunnen wij uw Proces Ontwerp verzorgen. Hierbij wordt het gehele proces door ons uitgewerkt. Hieronder vallen de volgende werkzaamheden:

  • Opstellen Procesbeschrijving waarin het project wordt uitgelegd en uit gedetailleerd.

  • Opstellen Process Flow Diagram inclusief een Warmte- en Massabalans.

  • Om de juiste diameter van de leidingen te verkrijgen wordt er een drukvalberekening gemaakt worden.

  • Nadat bovenstaande is uitgevoerd kan de P&ID worden opgezet.

  • Om de veiligheid voor mens en milieu te waarborgen zullen wij een HAZOP uitvoeren.

  • Desgewenst kunnen wij ook de Process Controls voor u verzorgen zodat een Automation Engineer direct aan de gang kan met het automatiseren van uw installatie