Monitoring

Bij de aanleg van kabels en leidingen of voor de aanleg benodigde hulpvoorzieningen is het regelmatig noodzakelijk de impact op de omgeving te monitoren. Een voorbeeld hiervan is de grondzetting als gevolg van het plaatsen van een damwand naast een leiding of weg. Middels een Total Station en op leiding aangebrachte zakbakens is het mogelijk de z-waarde exact te volgen in de tijd.