Maritiem

Met de groei van offshore windmolenparken zien we steeds meer aanlandingen van kabels op ons bureau voorbij komen. We ontwerpen de aanlanding van een kabel vanuit de zee naar een bestaande onshore kabel infrastructuur, meestal middels een horizontaal gestuurde boring.

Naast aanlandingen ontwerpen we ook outfalls voor bijvoorbeeld effluent stromen vanuit rioolwaterzuiveringen. Al onze werkzaamheden zijn gefocused op het “nearshore”, dus in het kustgebied.

Onshore ontwerpen wij in het maritieme gebied de “traditionele” zinkers, waarmee een infrastructuur in “het natte” kan worden aangelegd. Bij het ontwerp van een zinker hoort ook het hijsplan.