Kabel- en leidingtracés

Visser & Smit Hanab Engineering is een professionele partner om u te ondersteunen bij diverse kabels en leidingprojecten. We beschikken over zeer specialistische theoretische kennis naast praktische kennis over de uitvoerbaarheid. Dit tezamen zijn de basis ingrediënten voor een goed ontwerp en een succesvol project. Indien gewenst kunnen wij onze opdrachtgevers compleet ontzorgen door het ontwerp en de realisatie gecombineerd uit te voeren.

Weergave van bestaande kabels en leidingen in de Afsluitdijk

Kabel- en leidingtracés

Er is een zeer brede, maar ook specialistische kennis van tracé engineering binnen het engineering team van Visser & Smit Hanab aanwezig.
Voor zowel kabels en leidingen van diverse materialen, in landelijk, stedelijk en havengebied wordt een tracé bedacht en tot in het laatste detail uitgewerkt. Of als de opdrachtgever het wenst enkel een globale haalbaarheidsstudie, waarin de constructability en economische haalbaarheid ook de nodigde aandacht krijgt.

Ook is er ervaring met tracés in leidingtunnels en op leidingviaducten.
Voor leidingen maken we naast tracétekeningen regelmatig detailtekeningen van aansluitend leidingwerk en tie-ins. Deze tekeningen kunnen gebruikt worden als fabricagetekeningen.

Er wordt ontworpen middels de modernste tekensystemen en gebruikmakend van 3D applicaties. Ook de combinatie met 3D laserscanning kan ingezet worden voor het verkrijgen van een 3D beeld van een ondergrondse kabel -of leidingconfiguratie. Het levert de opdrachtgever een accuraat beeld op van de AS-Built situatie.

Voor leidingen kunnen wij sterkteberekeningen (PLE) maken om te toetsen of deze voldoen aan de geldende normen zoals de NEN3650.
Voor kabels kunnen wij trekkrachtberekeningen uitvoeren om te bepalen hoeveel kracht er nodig is om deze te installeren.