Hydrografie

Voor projecten in ondiep water, dicht bij de kust of in binnenlandse wateren brengen wij de bodem in kaart door middel van peillood metingen. Dit kan bijvoorbeeld als nulmeting voorafgaand aan ontwerpwerkzaamheden of om de impact van nautische werkzaamheden te bepalen. Een voorbeeld hiervan is de monitoring van de bodem tijdens de plaatsing van een tijdelijk damwand in het water.