Communicatie

Communiceren met de omgeving hoort erbij

  • Een goede communicatie met de omgeving is essentieel bij een uitvoeringsproject.

  • Visser & Smit Hanab heeft omgevingsmanagers die zeer ervaren zijn met de communicatie over kabel- en leidingprojecten.

  • Overlast voor omwonenden is niet altijd te voorkomen, maar een duidelijke communicatie over de werkzaamheden kan de pijn wel verzachten.

  • Alle media worden gebruikt om te communiceren, van een persoonlijk bezoek tot en met een twitter bericht aan een hele wijk.

Communicatie

Voorbeeld: Bedankje in het AD voor de medewerking van omwonenden.