Commissioning

Het in bedrijf nemen van uw installatie

Voor de commissioning is V&SH in staat om het gehele traject te begeleiden.

 • Commissioningplan
  Het complete plan waarin de koude en warme inbedrijfname wordt omschreven

 • Acceptatieplan
  Het plan waarin staat omschreven hoe er aangetoond wordt dat het systeem
  conform ontwerp werkt

 • Bedrijfshandboek
  Het handboek waarin de gehele werking van het systeem is opgenomen

 • Daadwerkelijke commissioning
  Het uitvoeren van de koude en warme inbedrijfname